welkom

psychologische hulpverlening & psychotherapie

coaching

leertherapie & supervisie

cursussen, trainingen & workshops

wie zijn wij

contact

routebeschrijving

interessante links

KOMENDE CURSUSSEN: 


Cursussen Cognitieve therapie ‘in de diepte’ (50 uur) starten op vrijdag 5 oktober 2018, op woensdag 10 oktober 2018, en op vrijdag 11 januari 2019. Zie HIERONDER:

Waardering: de cursus CT ‘in de diepte’ wordt gemiddeld met 9,4 beoordeeld (op een 10-puntsschaal).


Een NIEUWE Cursus:  Cognitieve Gedragstherapie bij Gecompliceerde Rouw en Traumatische Rouw (25 uur) start op vrijdag 15 maart 2019,  Zie verder HIERONDER:


Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (5 oktober - 7 december 2018; in Utrecht centrum). (Deze cursus is volgeboekt, al zijn er soms annuleringen. Een volgende cursus op de vrijdag start op 11 januari 2019.

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: vrijdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 5, 12 en 19 oktober; 2, 16, 23 en 30 november; 7 december 2018.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden).


.Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (10 oktober - 12 december 2018; in Utrecht centrum). (Deze cursus gaat zeker door. Nog plaatsen beschikbaar).

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: woensdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 10, 17 en 31 oktober; 7, 14 en 28 november; 5 en 12 december 2018.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden).Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (11 januari - 8 maart 2019; in Utrecht centrum).

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: vrijdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 11, 18 en 25 januari; 1, 8, 15 en 22 februari; 8 maart 2019.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden). .Vervolg- en nascholingscursus (50 uur): "Cognitieve therapie 'in de diepte': werken aan kerncognities" (20 februari - 17 april 2019; in Utrecht centrum).

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die 'oppervlakte'-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. Hoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij enkele specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk op het aanleren van algemene, 'stoornis-overstijgende' (oftewel 'transdiagnostische) cognitief-therapeutische vaardigheden', die 'diepere lagen' van de persoon(lijkheid) raken. Naast aandacht voor de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (m.n. die van Beck en REBT), is er aandacht voor verwante benaderingen, zoals Young's Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie. Omdat cognitieve therapie het beste aangeleerd wordt door deze methode op zichzelf toe te passen, wordt er vanuit gegaan dat men bereid is eigen kenmerkende emotionele reacties in te brengen. De cursus is sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek (mede aan de hand van bandopnames) wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: woensdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 20 februari; 6, 13, 20 en 27 maart; 3, 10 en 17 april 2019.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is weer verkregen (voor 50 uur) als VGCt Vervolg- en Nascholingscursus. Is daarnaast geaccrediteerd voor: herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog (voor 46 van de 46 cursusuren); voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist (50 uur); en voor NIP A&O / A&G (100 uur).
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten:  1750 incl. uitgebreide reader. (Excl. boeken).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden).Vervolg- en nascholingscursus (25 uur): "Cognitieve Gedragstherapie bij Gecompliceerde Rouw en Traumatische Rouw”  (15 maart - 12 april 2019; in Utrecht centrum).

Verlies van een dierbare is een ingrijpende (levens)gebeurtenis. Het leeuwendeel van hen die dit overkomt, komt dit verlies op eigen kracht te boven. Voor anderen (naar schatting zo’n 10%) geldt dat hun rouwproces (zeer) gecompliceerd verloopt. Dat zo’n proces ingewikkeld verloopt c.q. stagneert, kan meerdere achtergronden hebben. De aard van de relatie die de nabestaande had met de overledene is uiteraard van belang: een kind of een ouder verliezen is iets anders dan het overlijden van een kennis. Andere determinanten zijn de (on)verwachtheid en het traumatiserende karakter van het overlijden (bijv. na suïcide of moord). En soms hebben nabestaanden het idee dat ze ‘moeten’ blijven rouwen, uit compassie met of vanwege een vermeende wens vanuit de overledene.

In de literatuur worden dergelijke gecompliceerde vormen van verliesverwerking aangeduid met verschillende ‘stoornis’-achtige termen, zoals pathologische rouw en ‘abnormal grief’. In de DSM-5 is gekozen voor de term ‘Persisterende Complexe Rouwstoornis’. In deze cursus wordt de meer neutrale term Gecompliceerde Rouw gehanteerd. De navolgende indeling van gecompliceerde rouw wordt aangehouden: ontkende, chronische, uitgestelde, gesomatiseerde, niet-erkende  en traumatische rouw. Onder deze laatste vorm wordt verstaan rouw die optreedt na een onverwacht verlies, waarbij de omstandigheden traumatiserend waren. Het gevolg daarvan is veelal dat het denken aan de overledene overschaduwd wordt door de ‘flashbacks’ over het traumatische overlijden. In de cursus worden voor elk van deze 6 vormen van gecompliceerde rouw de diagnostische kenmerken en de geëigende CGT-interventies gepresenteerd en geoefend. Ook komen verwante behandelingstechnieken aan de orde, zoals therapeutische rituelen en ‘acceptance’-benaderingen. Voor al deze technieken geldt dat wezenlijke veranderingen altijd worden bewerkstelligd door een samenspel van cognitieve, experiëntiële,  verbeeldings- en gedragsmatige technieken. Therapie werkt alleen als het een ‘corrective emotional experience’ wordt.

De cursus is sterk praktijkgericht: mede aan de hand van door deelnemers ingebrachte rouw-casuïstiek wordt geoefend en feedback gegeven. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD's.

Docent: Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt.
Data: 4 vrijdagen overdag van 10.00 - 17.00u.: 15 en 22 maart; 5 en 12 april 2019.
Locatie: Utrecht centrum (Nieuwegracht)
Erkenning: is aangevraagd bij de VGCt (Vervolg- en Nascholingscursus); voor de  herregistratie (FGzPt) Klinisch (Neuro-)Psycholoog; voor NIP K&J / NVO Orthopedagoog-Generalist ; en voor NIP A&O / A&G.
Aantal deelnemers: max. 14. (Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding).
Kosten: € 875,- incl. uitgebreide reader. (Excl. 1 boek).

Aanmelding/Informatie: info@kienhorstvandenbout.nl  (Na een mail aan dit mailadres, krijgt men per mail het Inschrijfformulier toegezonden). Annuleringsbepalingen (als men het Inschrijfformulier heeft geretourneerd):

1. Bij annulering tot 4 weken voor de start van de cursus (= de eerste cursusbijeenkomst), worden geen kosten in rekening gebracht.

2. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de start van de cursus, dient 40% van de deelnamekosten te worden betaald.

3. Bij annulering tussen 2 weken en de start van de cursus, dienen de volledige deelnamekosten te worden betaald.

4. Een deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door iemand anders, tot aan het begin van de cursus.

5. Annulering kan alleen schriftelijk.

6. Indien de cursus onverhoopt geen doorgang mocht vinden (door te weinig deelnemers of door overmacht), worden de deelnamekosten volledig terugbetaald.Accreditatie bij het CRKBO: vrijstelling van BTW.

'Kienhorst & van den Bout' is geaccrediteerd door en daarmee opgenomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij zijn daarmee een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. De implicatie hiervan is dat onze opleidingsactiviteiten vrijgesteld zijn van BTW.


 

 


 

©2004 Kienhorst & van den Bout