[contact-form-7 404 "Not Found"]

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Psychologische hulpverlening & psychotherapie

Wat is psychologische hulpverlening en psychotherapie?

Psychologische hulpverlening en psychotherapie zijn behandelmethoden die worden toegepast bij psychische klachten en levensproblemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een van ons.

In deze gesprekken bespreekt u uw klachten en problemen. Wij lossen geen problemen voor u op, maar helpen u pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders te zien of aan te pakken. Het doel van de therapie is dat uw psychische klachten en problemen verdwijnen of zoveel verminderen dat u er minder last van hebt. Wij baseren ons op een therapeutisch systeem dat cognitieve (gedrags)therapie wordt genoemd.

Leest u dit op een mobiel apparaat en wilt u direct naar het inschrijfformulier? Klik dan hier.

Wat is cognitieve (gedrags)therapie?

Cognitieve therapie is een inzichtelijke vorm van therapie, die geschikt is voor een breed scala van problemen. Er wordt veel belang gehecht aan de invloed die onze (diepste) opvattingen hebben op ons gevoelsleven, en op de wijze waarop we met problemen omgaan en de wijze waarop we ze ervaren. Gedachten en opvattingen (die we ons vaak niet eens meer goed bewust zijn) spelen bij het ontstaan (en blijven bestaan) van allerlei klachten een grote rol. Bijvoorbeeld: als we geneigd zijn vaak negatief denken zullen we eerder somber, boos of angstig worden. Of we vermijden bijvoorbeeld dingen te doen, die we eigenlijk beter wel kunnen doen.

Het doel van de therapie is om de gevoelens en gedragingen te veranderen, waar u last van heeft. Dit wordt gedaan door het opsporen en veranderen van uw opvattingen die uw klachten in stand houden.

De werkwijze van de therapie is erop gericht om samen met u, na een grondige analyse van uw problemen, klachten en wensen, te komen tot een therapiedoel. Hierna begint de behandelfase, waarin via een dialoog met u, de gedachten en opvattingen worden opgespoord die uw emotionele en gedragsmatige problemen in stand houden. Na de bewustwording van deze veronderstellingen worden deze opvattingen onderzocht en wordt u geholpen om deze te vervangen voor opvattingen die u kunnen helpen uw gevoelens en gedrag op een gunstige manier te veranderen.

Voor wie is het bestemd?

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan of psychologische hulp zoeken, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten en depressies. Maar ook rouw, psychotrauma’s, relatieproblemen, problemen in het gezin of in de werksfeer, zijn redenen voor mensen om een psychotherapeut op te zoeken.

Hoe lang duurt een therapie?

Het is niet precies te zeggen hoe lang een behandeling zal duren. De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, van uw wensen en mogelijkheden. Meestal heeft u een keer per week een gesprek van 45 minuten (maar anderhalf uur is ook mogelijk). Ook kunnen de gesprekken eens in de twee weken plaatsvinden. In de fase van de afbouw van de therapie wordt de tijd tussen de gesprekken steeds langer. .

Wij zullen in het begin de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van een behandeling varieert over het algemeen van enkele weken tot maanden tot een jaar. In een enkel geval kan het langer duren.

Als u klachten heeft over onze werkwijze

Wij raden u aan deze eerst met ons te bespreken. Mocht een en ander niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), onze beroepsvereniging. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van het NIP.

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de beroepsvereniging voor psychotherapeuten. De desbetreffende link naar de website van de NVP vindt u hier.

Vanaf 1 april 1998 vallen wij, als psychotherapeuten, onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij een der Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Voor verdere infomatie verwijzen wij u naar de volgende site: http://www.psychotherapie.nl

Tarieven

De psychologische zorg binnen onze praktijk valt hoofdzakelijk binnen de Specialistische GGZ [= SGGZ]. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van deze zorg, met uitzondering uiteraard van uw wettelijk eigen risico [voorzover dat nog niet elders in de zorg is gebruikt]. Het eigen risico wordt tussentijds of aan het einde van de behandeling na een jaar door de zorgverzekeraar geïnd. Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U dient de factuur die u ontvangt zelf te betalen, waarna u de factuur bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten terug. Heeft u een naturapolis, dan heeft u ook recht op vergoeding. Deze vergoeding bedraagt normaliter 50% tot 80% van de kosten. In het geval dat u aanvullend verzekerd bent, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een ruimere vergoeding. Raadpleeg daartoe uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast:  onze praktijk heeft toegang tot de website www.eiswijzer.nl ; met behulp van deze website kunnen we voor u de vergoeding van uw ziektekostenverzekering snel en nauwkeurig uitzoeken.

Naar verzekeraars toe hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. De tarieven voor de SGGZ zijn:

https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17109__Prestaties_en_tarieven_gespecialiseerde_ggz

Naar verzekeraars toe hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de Generalistische Basis GGZ [= GBGGZ]. De tarieven voor de GBGGZ zijn:

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz

Tarief Overig (zorg)product. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is: € 98,00 per sessie. Het tarief in onze praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ:

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz
De kosten worden vooralsnog niet vergoed door de AWBZ. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. U kunt dit nakijken in uw polis of navragen bij uw verzekering. Van belang hierbij is dat u bij uw verzekering onze registraties (kijk bij ‘wie zijn wij’) bekend maakt. Ook kan een verwijsbrief van de huisarts nodig zijn.

In het geval u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit z.s.m. te laten weten, en wel uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Dit kunt u zowel telefonisch als via mail doen. Wanneer u binnen 24 uur afzegt dan wel niet verschijnt zonder bericht, ontvangt u rechtstreeks van ons een factuur van € 49,00 per gemiste afspraak.

Aanmelding en intake

 De aanmelding vindt plaats via onderstaand formulier. [Mededeling d.d. 28 mei 2022: Er is momenteel geen wachttijd voor intake en behandeling]. Er wordt telefonisch of per mail een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, die per brievenpost wordt bevestigd. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken en wordt een beeld gevormd wat er precies aan de hand is. Als er voldoende gegevens verzameld zijn [meestal na één of twee gesprekken], wordt er een advies gegeven en/of een behandeling voorgesteld. Ook wordt de procedure verder toegelicht. (N.B.: De therapie wordt gegeven door Jan van den Bout).

Meer informatie

Uiteraard kunt u  meer informatie opvragen per mail (info@kienhorstvandenbout.nl). 

Aanmelden

Heeft u nog opmerkingen? Dan kunt u het ons hier laten weten (optioneel).

Verifieer dat u géén computer bent voordat u op verzenden klikt.